Rychlá navigace menu :

 1. Přejít na obsah
 2. Jdi na hlavní menu sekce
 3. Přejít na vyhledávače
 4. Přejít na nabídku Nápověda
 5. Přejít na modul
 6. Přejít na seznam klávesových zkratek

V nabídce Nápověda :

 1. Sanofi ve světě |
   
 2. Naše webové stránky |
   
 3. Skupina Sites |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa stránek |
 6. Nápověda
 1. Velikost písma

  Snížit Zesílit  
 
 

O nás

Kontakt

sanofi-aventis, s.r.o.

Evropská 846/176a
160 00 Praha 6 Vokovice
IČO 44848200

Tel: +420 233 086 111
Fax: +420 233 086 222

Email: cz-info@sanofi.com

Obsah :

Vztahy se zdravotnickými pracovníky

Transparentnost našich interakcí

 

Proč je důležitá transparentnost?

Spolupráce mezi pracovníky v průmyslu, zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi je nezbytně nutná, protože umožňuje vývoj a efektivní využití nových léčiv a přizpůsobení budoucího výzkumu. Cílem dalšího prohlubování transparentnosti v těchto dobře regulovaných a legitimních vztazích je zlepšit porozumění a spolupráci mezi pracovníky průmyslu, zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi.

Jaké jsou závazky společnosti z hlediska transparentnosti?

Věříme, že transparentnost dále prohloubí důvěryhodnost a vzbudí důvěru v naši společnost, proto jsme se zavázali, že budeme dodržovat všechna platná pravidla a předpisy týkající se transparentnosti. Od června 2016 bude Sanofi, jako členská společnost federace EFPIA, zveřejňovat informace o spolupráci se zdravotnickými pracovníky (HCP) a zdravotnickými organizacemi (HCO) v celé Evropě. Zveřejněné informace budou zahrnovat převody hodnot pro různé aktivity, jako jsou výzkumné a vzdělávací granty pro zdravotnické organizace, a převody hodnot jednotlivým zdravotnickým pracovníkům, včetně sponzorování účasti na vzdělávacích akcích, úhrady poplatků pro přednášející, konzultační činnosti a činnosti poradních orgánů.

Proč spolupracujeme se zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi?

Zdravotničtí pracovníci a zdravotnické organizace, se kterými spolupracujeme, nám poskytují cenné, nezávislé a odborné znalosti odvozené z jejich klinických zkušeností a z léčby onemocnění. Tyto znalosti významně přispívají k naší snaze o zlepšení kvality péče o pacienty, a jsou přínosné pro jednotlivce i společnost jako celek.