Rychlá navigace menu :

 1. Přejít na obsah
 2. Jdi na hlavní menu sekce
 3. Přejít na vyhledávače
 4. Přejít na nabídku Nápověda
 5. Přejít na modul
 6. Přejít na seznam klávesových zkratek

V nabídce Nápověda :

 1. Sanofi ve světě |
   
 2. Naše webové stránky |
   
 3. Skupina Sites |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa stránek |
 6. Nápověda
 1. Velikost písma

  Snížit Zesílit  
 
 

Nápověda

Kontakt

sanofi-aventis, s.r.o.

Evropská 846/176a
160 00 Praha 6 Vokovice

Tel: +420 233 086 111
Fax: +420 233 086 222
Email: cz-info@sanofi.com

Distribuce

Zodpovědná osoba
Darina Hlaváčková

Tel: +420 233 086 215
      +420 233 086 220
      +420 233 086 280

Personální oddělení

Email: cz-zamestnani@sanofi.com

Obsah :

Nápověda

Společnost Sanofi si je vědoma toho, že návštěvníci jejích stránek mohou mít různá znevýhodnění, a proto se pečlivě zaměřuje na vytvoření takové podoby stránek, která odpovídá úrovni AA v mezinárodních standardech WCAG 1.0.

 
Seznam přímé odkazy na oddíly :

Zásady přístupnosti

Tyto stránky byly navrženy v souladu s webovými standardy W3C, zejména v souladu s těmi směrnicemi, které se týkají přístupnosti obsahu webových stránek, vydávanými hnutím WAI Všechny stránky, jejichž URL začíná "http://www.sanofi.cz" odpovídají úrovni AA v WCAG 1.0.

Pokud na kterékoliv stránce na tomto serveru objevíte chybu či nedostatek nebo narazíte na jakékoli obtíže, informujte nás o tom prosím prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kompatibilita s prohlížeči

Tyto stránky jsou kompatibilní se všemi moderními prohlížeči, které podporují HTML 4.01 a CSS 2 a dodržují popis jazyka a gramatiku XHTML a CSS , jež doporučuje W3C.

Z toho plyne, že pro optimální zobrazení těchto stránek byste měli použít prohlížeče poslední generace, nicméně jsou přístupné i ze starších verzí.

Doporučujeme použití následujících prohlížečů:

 • V systému Mac.OS.X : Opera, Safari, Mozilla Firefox
 • V systému Windows: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 6, HPR
 • V systému Linux: Mozilla Firefox, Opera

Dokumenty ke stažení

Některé z dokumentů nabízených zde ke stažení jsou dostupné alespoň v jednom široce přístupném formátu (HTML, TXT, RTF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel).

Jiné dokumenty mohou být poskytnuty jen ve formátu PDF s žádným přímo přístupným formátem.

Pokud nemáte Acrobat Reader, můžete jej stáhnout ze stránek společnosti Adobe:

Klávesové zkratky

Tyto stránky nabízejí pro navigaci následující klávesové zkratky:

 • [ s ] přeskočit navigaci a přejít přímo na hlavní obsah stránky;
 • [ 4 ] přejít na nástroj pro vyhledávání;
 • [ 0 ] přejít na tento odstavec s klávesovými zkratkami;

Kombinace klávesí se mezi různými prohlížeči liší. V hlavních prohlížečích lze použít tyto zkratky následujícím způsobem:

 • Internet Windows: [Alt] + [klávesová zkratka], pak [Enter]
 • Mozilla, Netscape, K-Meleon, FireFox Windows: [Alt] + [klávesová zkratka]
 • Opera 7 Windows, Macintosh, Linux: [Shift] + [Esc] + [klávesová zkratka]
 • Internet Explorer, Macintosh: [Ctrl] + [klávesová zkratka], pak [Enter]
 • Safari 1.2 Macintosh: [Ctrl] + [klávesová zkratka]
 • Mozilla, Netscape Macintosh: [Ctrl] + [klávesová zkratka]
 • Galeon/Mozilla/ FireFox Linux: [Alt] + [klávesová zkratka]
 • Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror, Omniweb, Safari verze nižší než 1.2, Opera Windows / Linux verze nižší než 7: klávesové zkratky nepodporují.

Prohlížení stránek

Logo

Na všech stránkách můžete kliknutím na logo v záhlaví přejít zpět na domovskou stránku.

Hlavní oddíly

Hlavní odkazy, které jsou nejdůležitějším nástrojem navigace, jsou dostupné v horní části stránek. Umožňují přímý přístup na jejich hlavní oddíly:

 • Přejít na obsah
 • Přejít na nabídku hlavních oddílů
 • Přejít na nabídku pododdílů
 • Přejít na nabídku nápovědy
 • Přejít na možnosti pro kontaktování

Nástroje a služby

Vedle hlavních odkazů ještě existují pomocné navigační nástroje umístěné u prohlížečů s grafickým rozhraním v horní části každé stránky

Hlavní odkazy dostupné na stránkách:

 • Kontaktní formulář
 • Tento dokument s nápovědou pro navigaci
 • Mapa stránek
 • Odkazy na stránku s nápovědou, mapu stránek, stránku s novinkami, hlavní část pro navigaci a dolní část stránek jsou umístěny na jejich začátku. Sekundární systém pro navigaci podává souhrn všech odkazů, které se týkají právě prohlíženého oddílu, pokud je to relevantní.

Navigace v rámci stránky

Odkazy pro rychlý přístup

Odkazy, které umožňují přejít na hlavní navigační část, přímo na obsah nebo na spodní část stránky, se nacházejí hned před logem Sanofi.

Jejich implementace je řešena tak, že by měly být použitelné i pro většinu technických pomůcek, jako jsou hlasové syntetizátory a podložky pro Braillovo písmo. Tyto odkazy se objevují tehdy, když je v nastavení prohlížeče potlačeno standardní rozložení stránek.

Zpětná navigace

Zpětná navigace se nachází na každé stránce. Díky ní můžete zjistit, v jaké části se přesně nacházíte a rychle přejít na vyšší úrovně navigace.

Přizpůsobování zobrazení stránek

Jak zvětšit velikost písma?

U prohlížeče Internet Explorer: zvolte nabídku Zobrazit / Velikost textu a nastavte požadovanou velikost.

U prohlížeče Mozilla: stiskněte najednou tyto klávesy:

 • [Ctrl] + [ + ] pro zvýšení velikosti
 • [Ctrl] + [ - ] pro její snížení
 • [Ctrl] + [ 0 ] pro návrat k původní velikosti

Jak použít vlastní styl

Rozložení stránky je možné prohlížet i s použitím alternativních stylů definovaných uživatelem.p>

Alternativní styl můžete vytvořit pomocí nabídky Zobrazit v prohlížečích, které tuto funkci podporují:

 • Firefox, Mozilla: Zobrazit / Styl stránky
 • Opera 7: Nabídka Styl
 • Internet Explorer 6.0, HPR 3.0: pomocí nabídky Nástroje / Možnosti internetu / záložka Obecné / Zpřístupnění

Datum poslední aktualizace: leden 10, 2011