Rychlá navigace menu :

 1. Přejít na obsah
 2. Jdi na hlavní menu sekce
 3. Přejít na vyhledávače
 4. Přejít na nabídku Nápověda
 5. Přejít na modul
 6. Přejít na seznam klávesových zkratek

V nabídce Nápověda :

 1. Sanofi ve světě |
   
 2. Naše webové stránky |
   
 3. Skupina Sites |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa stránek |
 6. Nápověda
 1. Velikost písma

  Snížit Zesílit  
 
 

O nás

Kontakt

sanofi-aventis, s.r.o.

Evropská 846/176a
160 00 Praha 6 Vokovice
IČO 44848200

Tel: +420 233 086 111
Fax: +420 233 086 222

Email: cz-info@sanofi.com

Obsah :

Naše hodnoty

Spolupracujeme s našimi partnery s cílem chránit zdraví, zlepšovat kvalitu života a řešit potenciální zdravotní potřeby všech. V rámci naší globální přítomnosti a našeho odhodlání zlepšovat přístup k lékům a zdravotní péči pracujeme neúnavně na zlepšování každodenního života lidí a na převádění vědeckých inovací na terapeutická řešení pro pacienty.

 

NAŠE ZODPOVĚDNOST

Skupina Sanofi považuje společenskou odpovědnost za součást firemní DNA, kterou jsou protkány veškeré činnosti všech jejích poboček, divizí i oddělení v České republice. Ucelená koncepce lokálního CSR vychází z globální strategie firmy a zaměřuje se zejména na uspokojování potřeb pacientů, usnadňování přístupu ke zdravotní péči, respektování potřeb každého jednotlivce a ochraně životního prostředí.

Společenská odpovědnost skupiny Sanofi stojí na čtyřech klíčových pilířích.

Pacienti

Potřeby pacientů jsou pro Skupinu Sanofi prioritou, ke které směřuje veškerou svoji činnost. Firma podporuje přístup ke zdravotní péči, zvyšování bezpečnosti pacientů jako takových, vzdělávání široké i odborné veřejnosti a prevenci nejrůznějších onemocnění.

Etika

Dodržování pravidel etiky ve vztahu k zaměstnancům, pacientům, dodavatelům a dalším zúčastněným stranám patří k nosným pilířům firemního CSR v Česku. Skupina má vlastní Etický kodex, ke kterému se hlásí všichni její zaměstnanci.

Lidé

Skupina Sanofi cítí velký závazek vůči svým zaměstnancům i místním komunitám a má zájem ho i nadále posilovat. Firma organizuje zejména aktivity zaměřené na rozvoj vlastních zaměstnanců a komunit, ve kterých působí.

Planeta

Souvislost mezi environmentálními riziky a dopadem na zdraví je jednoznačně prokázána. Firma se zabývá zejména problematikou ochrany vody, výskytu léčiv v životním prostředí a šetrného hospodaření s energiemi.

Datum poslední aktualizace: září 05, 2013

Modul :