Rychlá navigace menu :

 1. Přejít na obsah
 2. Jdi na hlavní menu sekce
 3. Přejít na vyhledávače
 4. Přejít na nabídku Nápověda
 5. Přejít na modul
 6. Přejít na seznam klávesových zkratek

V nabídce Nápověda :

 1. Sanofi ve světě |
   
 2. Naše webové stránky |
   
 3. Skupina Sites |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa stránek |
 6. Nápověda
 1. Velikost písma

  Snížit Zesílit  
 
 

Vaše zdraví

Obsah :

Trombóza

Picture thrombosis

Žilní trombóza, neboli vznik krevní sraženiny v cévě, je třetím nejběžnějším kardiovaskulárním onemocněním západního světa, každý rok se vyskytuje u 0.1% obyvatel.

 

Hluboká žilní trombóza, někdy také flebotrombóza, vzniká v hlubokých žilách našeho těla nahromaděním krve a vznikem krevní sraženiny. Obvykle vzniká v hlubokých žilách lýtkových, stehenních nebo pánevních. Téměř 50% pacientů s flebotrombózou, kteří nejsou léčeni, dostane plicní embolii. Plicní embolie je nejzávažnější komplikace hluboké žilní trombózy. Vzniká tak, že se část trombu (krevní sraženiny) oddělí, vznikne takzvaný embolus (vmetek) a ten je krví nesen do plic, kde uzavře plicní cévy a brání toku krve do plic. V tu chvíli je pacient ve vysokém ohrožení srdeční nedostatečností nebo náhlou smrtí.
 
Trombóza může vzniknout u:

 • dlouhodobě nemocného člověka s omezenou pohyblivostí
 • pacienta ležícího v nemocnici
 • pacienta, který podstupuje operační zákrok
 • pacienta, který trpí závažnou interní chorobou (srdeční onemocnění, rakovina, cévní mozková příhoda, závažná infekce)
 • starších lidí
  těhotných žen
  osob se sádrovým obvazem dolní končetiny.