Skupina Sanofi vznikla postupným
spojováním farmaceutických firem na
mezinárodní úrovni. V České republice
působíme od roku 1992.

Mezi naše hlavní terapeutické oblasti se řadí kardiovaskulární onemocnění a trombóza, onemocnění centrálního nervového systému, onkologie, interní medicína a cukrovka.

Transparentnost našich interakcí

Zamětstnání v Sanofi

Reakce Sanofi na situaci na Ukrajině

 
Jsme šokováni a zarmouceni hroznou brutalitou ruské agrese proti Ukrajině a z toho plynoucím utrpení Ukrajinců. V Sanofi proto neustále hledáme cesty, jak nejlépe pomoci ukrajinskému lidu. Jako společnost působící v oblasti zdravotnictví proto nadále zajišťujeme přístup pacientů k základním lékům a vakcínám.