Spolupracujeme s našimi partnery s cílem chránit zdraví, zlepšovat kvalitu života a řešit potenciální zdravotní potřeby všech. V rámci naší globální přítomnosti a našeho odhodlání zlepšovat přístup k lékům a zdravotní péči pracujeme neúnavně na zlepšování každodenního života lidí a na převádění vědeckých inovací na terapeutická řešení pro pacienty.

Naše zodpovědnost

Skupina Sanofi považuje společenskou odpovědnost za součást firemní DNA, kterou jsou protkány veškeré činnosti všech jejích poboček, divizí i oddělení v České republice. Ucelená koncepce lokálního CSR vychází z globální strategie firmy a zaměřuje se zejména na uspokojování potřeb pacientů, usnadňování přístupu ke zdravotní péči, respektování potřeb každého jednotlivce a ochraně životního prostředí.

Společenská odpovědnost skupiny Sanofi stojí na čtyřech klíčových pilířích.

Pacienti

Potřeby pacientů jsou pro Skupinu Sanofi prioritou, ke které směřuje veškerou svoji činnost. Firma podporuje přístup ke zdravotní péči, zvyšování bezpečnosti pacientů jako takových, vzdělávání široké i odborné veřejnosti a prevenci nejrůznějších onemocnění.

Etika

Dodržování pravidel etiky ve vztahu k zaměstnancům, pacientům, dodavatelům a dalším zúčastněným stranám patří k nosným pilířům firemního CSR v Česku. Skupina má vlastní Etický kodex, ke kterému se hlásí všichni její zaměstnanci.

Lidé

Skupina Sanofi cítí velký závazek vůči svým zaměstnancům i místním komunitám a má zájem ho i nadále posilovat. Firma organizuje zejména aktivity zaměřené na rozvoj vlastních zaměstnanců a komunit, ve kterých působí.

Planeta

Souvislost mezi environmentálními riziky a dopadem na zdraví je jednoznačně prokázána. Firma se zabývá zejména problematikou ochrany vody, výskytu léčiv v životním prostředí a šetrného hospodaření s energiemi.