O Specialty Care

Společnost Sanofi Genzyme, předchůdce dnešní Sanofi Specialty Care, byla založena roku 1981 v Bostonu (Massachusetts, USA) a postupně se vyvinula z počáteční malé firmy v jednu z vedoucích světových biotechnologických společností. V současnosti Sanofi Specialty Care, zaměstnává téměř 10 000 pracovníků a provozuje činnost ve všech světových regionech. V roce 2011 byla tehdejší firma Sanofi Genzyme získána formou akvizice společností Sanofi a v současné době těží z oblasti působnosti a prostředků jedné z největších farmaceutických společností na světě, se kterou sdílí společný zájem o zlepšování kvality života pacientů.
 
Sanofi
Specialty Care se stala synonymem hluboké znalosti v oblasti vzácných genetických onemocnění, označovaných jako lyzosomální střádavá onemocnění (LSD). LSD zůstává i dnes středem zájmu naší společnosti, zároveň jsme však rozšířili záběr naší činnosti i na další vzácná onemocnění a roztroušenou sklerózu
 
V souladu s našimi závazky vůči pacientům usilujeme o rozvíjení silných vztahů s pacientskými komunitami. Sledujeme jejich pohledy a stanoviska, abychom důkladně porozuměli jejich potřebám. Tato spolupráce nám ukazuje cestu v pokračující snaze posouvat hranice rozvoje medicíny a technologií a vyvíjet nové a lepší terapie v oblastech, ve kterých dosud žádná léčba není k dispozici.

O společnosti Sanofi

Sanofi je vedoucí globální farmaceutická společnost, objevuje, vyvíjí a distribuuje terapeutická řešení za účelem zlepšení života každého jednotlivce. Sanofi působí v oblasti zdravotní péče a staví na sedmi růstových platformách: diabetes, vakcíny, inovativní léky, vzácná onemocnění, volně prodejné léky, rozvíjející se trhy a zdraví zvířat.

Bereme za své vzácné nemoci

Již více než dvacet let prokazuje Sanofi Specialty Care svůj zájem pomáhat pacientům se vzácnými nemocemi – tedy nemocemi, jimiž trpí relativně málo lidí. Tento zájem můžeme demonstrovat na našich revolučních léčebných postupech pro lyzosomální poruchy.

Cílem firmy při jejím založení bylo pomoci pacientům s lyzosomálními poruchami (LP), skupinou onemocnění způsobených nedostatkem příslušných enzymů. LP jsou „vzácnými“ chorobami, neboť jimi dle odhadů trpí méně než 5 z 10 000 jedinců.

Podporujeme pacienty se vzácnými onemocněními

V současné době soustředěné především na pandemii COVID-19 mnozí pacienti se vzácnými onemocněními žijí ve strachu a nejistotě, zda se dostanou ke své léčbě a bude jim poskytnuta adekvátní zdravotní péče. U příležitosti Dne vzácných onemocnění 28. února podpoříme v týmu Sanofi Specialty Care CZ-SK iniciativu #Pledge4Rare (www.pledge4rare.com). Jejím smyslem je vytvořit osobní výzvu a splnit ji během měsíce února. Může se jednat o běh, chůzi, tanec apod. Zapojte se, dejte si svou výzvu, a udělejte tak něco navíc pro pacienty se vzácnými onemocněními. Natočte krátké video na téma "Moje výzva pro pacienty se vzácnými onemocněními je ......" a sdílejte jej s kolegy, přáteli, rodinou apod. Inspirovat se můžete níže uvedeným videem týmu Rare Diseases Sanofi Specialty Care CZ-SK. Děkujeme!

Oblasti léčby

Naše produkty VPOIS