Sanofi Vaccines, divize vakcín skupiny Sanofi je největší společnost na světě zabývající se výlučně lidskými vakcínami.

Sanofi Vaccines v ČR

Pokud je váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na:

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41 e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny Sanofi nám můžete také nahlásit e-mailem: PRG.CZ_PHV@sanofi.com či telefonicky: + 420 233 086 111.

V případě dotazů na konkrétní přípravek skupiny Sanofi nás kontaktujte na adrese cz-info@sanofi.com nebo na telefonním čísle +420 233 086 111.