Sanofi Vaccines, divize vakcín skupiny Sanofi, je největší společnost na světě zabývající se výlučně lidskými vakcínami. Naším hlavním cílem je chránit lidi před infekčními onemocněními vyvíjením bezpečných a účinných vakcín.

Naše společnost má nejširší nabídku vakcín na světě a poskytuje ochranu před 20 bakteriálními a virovými onemocněními. Každý rok poskytujeme více než 1,6 miliard dávek vakcín, což umožní očkovat více než 500 miliónů lidí na celé planetě.

Naše vize

Imunizace každý rok zachrání více než 2,5 milionů životů lidí všech věkových skupin před záškrtem, tetanem, dávivým kašlem a spalničkami, ale více než 2 miliony lidí stále umírají kvůli nedostatečné dostupnosti vakcín.

Naší vizí je svět, ve kterém nikdo netrpí a neumírá na nemoci, kterým se dá předejít očkováním.

Abychom dosáhli této vize, spoléháme se na spolupráci, inovaci a vzdělání. Informování veřejnosti o vážnosti onemocnění a opravdové hodnotě vakcín pomůže udržet a zlepšit proočkovanost, a následkem toho zachránit životy.

Klíčové údaje

Naše vakcíny

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou v dnešní době dostupné vakcíny chránící proti více než 26 infekčním onemocněním.
 

 • Největší světový výrobce vakcín proti chřipce: více než 200 miliónů dávek poskytnuto v roce 2012
 • Největší světový poskytovatel vakcín proti dětské obrně
 • Nejširší sortiment moderních pediatrických kombinovaných vakcín pro děti po celém světě
 • Největší světový výrobce vakcín proti meningitidě: jediný poskytovatel vakcín proti meningitidě pro boj s epidemií v Africe
 • Největší sortiment vakcín pro cestovatele a lidi žijící v tropických oblastech: tyfus, vzteklina, žlutá zimnice, japonská encefalitida,
 • meningokoková meningitida, cholera, žloutenka typu A, žloutenka typu B

Naše vakcíny chrání před 20 infekčními onemocněními.

Bakteriální onemocnění

 • Cholera
 • Záškrt
 • Infekce haemophilus influenzae typu b
 • Meningokoková infekce
 • Dávivý kašel
 • Pneumokoková infekce
 • Tetanus
 • Tuberkulóza
 • Břišní tyfus

Virová onemocnění

 • Žloutenka typu A
 • Žloutenka typu B
 • Chřipka
 • Japonská encefalitida
 • Spalničky
 • Příušnice
 • Dětská obrna
 • Vzteklina
 • Zarděnky
 • Plané neštovice
 • Žlutá zimnice

Historie a dědictví

Sanofi Vaccines nabízí nejširší sortiment vakcín na světě chránících proti 20 bakteriálním a virovým onemocněním.

Kombinované vakcíny, které chrání proti několika onemocněním, jsou jednou ze silných stránek nabídky produktů sanofi vaccines. Jejich výhodou jsou jednodušší očkovací kalendáře, snížený počet injekcí a snížené náklady na zdravotní péči.

Od počátku 20. století bylo v oboru vakcín učiněno mnoho nových objevů.

Milníky: Data prvních licencí pro hlavní produkty sanofi vaccines (*)

(*) nebo společností, které předcházely jeho aktuální právní stav. Po roce 1966 data odpovídají prvnímu získání oprávnění k uvedení na trh.

1907[1] Výroba séra
1922[2] První vakcína proti tetanu
1939 Nové použití perkutánní reakce
1939 Mérieux poprvé použil tuberkulin
1946 Sérum proti dávivému kašli
1953 Vakcína proti žluté zimnici
1955[3] První Salkova (neaktivní) vakcína proti obrně (injekční)
1960 První Lépinova (neaktivní) vakcína proti obrně (injekční)
1962 První Sabinova (oslabená) vakcína proti obrně (orální)
1963 Očkování proti tuberkulóze použitím kroužku s několika jehlami
1968 Vakcína proti spalničkám
1968 Vakcína proti chřipce
1970 Vakcína proti zarděnkám (lidský diploidní původ)
1974 První vakcína proti meningokokové infekci skupiny A
1975 První vakcína proti meningokokové infekci skupin A+C
1975 Vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a obrně (injekční)
1977 První vakcína proti vzteklině (lidský diploidní původ)
1981 První vakcína proti žloutence typu B odvozená z plazmy
1982 První Salkova injekční vakcína proti obrně (na buňkách Vero)
1985[4] První vakcína proti vzteklině (na buňkách Vero)
1986 MMR vakcína (spalničky-příušnice-zarděnky)
1987 Vakcína proti žloutence typu B (založená na genetickém inženýrství)
1987 První konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b
1988 První orální Sabinova vakcína proti obrně (na buňkách Vero)
1988 První vakcína proti tyfu (polysacharidová)
1992[5] Vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (nebuněčná) pro dospělé
1993 Vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (celobuněčná) a Haemophilus influenzae typu b
1993 První pentavalentní vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (celobuněčná), dětské obrně a Haemophilus influenzae typu b (oceněna Galien Prize v roce 1994)
1996[6] Vakcína proti žloutence typu A
1997 První pentavalentní vakcína s nebuněčným dávivým kašlem
1998 Vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (nebuněčná) a dětské obrně
1999 Posilující dávka proti tetanu, záškrtu a obrně pro dospělé
2004[7] První kvadrivalentní konjugovaná vakcína proti meningokokovému onemocnění

[1] Mérieuxův biologický institut
[2] Mérieuxův institut
[3] Vyvinuto Connaught Laboratories, koupenými Mérieuxovým institutem v roce 1989
[4] Sloučení Mérieuxova institutu s Institutem Pasteur Production vytvořeným v roce 1973. Založení Pasteur Vaccins
[5] Vyvinuto společností Pasteur Mérieux Sérums & Vaccins vytvořenou v roce 1990.
[6] Pasteur Mérieux Connaught
[7] Vyvinuto společností Aventis Pasteur, nové jméno společnostiPasteur Mérieux Connaught po sloučení Rhône-Poulenc a Hoechst Life Sciences activities v roce 1999 a vytvoření jediné společnosti Aventis.