Skupina Sanofi vznikla postupným spojováním farmaceutických firem na mezinárodní úrovni. V České republice působíme od roku 1992. Naše portfolio zahrnuje inovativní léky Sanofi, volně prodejné léky, vakcíny a léky na vzácná onemocnění. Každý pátý léčivý přípravek, který užívají čeští pacienti, nese naše logo a z deseti nejprodávanějších léků vyrábíme každý druhý včetně těch nejužívanějších jako je Paralen a Ibalgin.

Inovace v Sanofi – léky budoucnosti

Skupina Sanofi se zaměřuje na hledání nových, účinnějších, ale i levnějších a pro pacienty šetrnějších způsobů léčby. Sanofi ročně do výzkumu a vývoje investuje zhruba pět miliard eur a tato částka by v roce 2020 měla vzrůst na 6 miliard eur. V současné době její výzkumné týmy pracují na 50 projektech a vakcínách ve fázi klinického vývoje a v následujících letech by firma mohla uvést na trh 15 nových produktů. Sanofi nabízí vysoce inovativní produkty zejména k léčbě diabetu, onkologických onemocnění, pro použití v kardiologii, při transplantacích a hemodialýze.

Skupina také nabízí širokou škálu léčiv centrálního nervového systému od léčby epilepsie přes hypnotika na léčbu nespavosti až po antipsychotika, která jsou určena k léčbě schizofrenie. Součástí produktového portfolia Sanofi jsou i léky používané v interní medicíně určené k léčbě osteoporózy a revmatoidní artritidy, urologických obtíží, antimalarika, léky určené k tišení bolesti, běžné léky na kašel, rýmu a alergii a mnoho jiných.

Jedním z hlavních cílů Sanofi je vývoj špičkových léčiv určených k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. V současné době jsou na trhu uvedena léčiva určená k léčbě hypertenze a selhání srdce a dále produkty, které snižují riziko kardiovaskulárních příhod, jakými jsou infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a kardiovaskulární smrt. Skupina Sanofi je uznávanou společností i v léčbě různých typů onkologických onemocnění. V současné době je jednou z nejpokročilejších výzkumných oblastí moderní medicíny. Sanofi vyvinula účinné léky zejména k léčbě kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu a nejnověji i k léčbě komplikací spojených s chemoterapií u dětí trpících leukémií.

Hlavní terapeutické oblasti

  • kardiovaskulární onemocnění
  • trombóza
  • onemocnění centrálního nervového systému
  • onkologie
  • interní medicína
  • cukrovka