Poskytování finančních darů a grantů skupinou Sanofi

Firemní společenská odpovědnost (CSR) je přirozenou součástí naší kultury. Skupina Sanofi patří ke světovým lídrům v oblasti poskytování zdravotní péče, a proto je snaha pomoct druhým velmi silně zakódována v naší DNA.

V oblasti CSR neustále hledáme nové cesty spolupráce s našimi partnery. Naše firemní CSR stojí na třech pilířích, kterými jsou Pacienti, Lidé a Planeta.

A jaké jsou naše priority a hlavní cíle v oblasti CSR?

Podpora veřejného zdraví a přístupu ke zdravotní péči 
Naším cílem je být odpovědným a spolehlivým partnerem v rámci zdravotnického systému ČR a SR a zvýšit povědomí o onemocněních jak u laické, tak odborné veřejnosti, spolupracovat s pacientskými organizacemi a zdravotníky v oblasti osvěty, zlepšit a podpořit bezpečnost pacientů ve zdravotnických zařízeních díky podpoře očkování zdravotníků proti chřipce.  

Přispívat k rozvoji komunit, ve kterých působíme
V rámci naší společnosti organizujeme a podporujeme dobrovolnickou činnost zaměstnanců, spolupracujeme s akademickou obcí v oblasti vzdělávání budoucích zdravotníků a manažerů a v neposlední řadě podporujeme projekty nevládních organizací, které se zaměřují na sociálně a fyzicky znevýhodněné občany. 

Omezovat dopad naší činnosti na životní prostředí a předpovídat vliv na zdraví
Výrobní proces a obchodní činnost jsou řízeny s maximálním ohledem na životní prostředí. Dlouhodobými projekty je osvěta zaměstnanců v oblasti recyklace a zpracování odpadu a kampaň Vracení nespotřebovaných léčiv od pacientů do lékáren.

V rámci jednotlivých pilířů připravujeme a realizujeme celou řadu projektů, jejichž cílem je pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.

Cena Sanofi za farmacii

Cena Sanofi je soutěž o nejlepší studentské práce ve farmaceutických vědách. Společně ji vyhlašují Sanofi a Velvyslanectví Francie v Praze a to již od roku 2009. Odborná porota v soutěži hodnotí vědecké práce českých doktorandů a mladých vědců působících v oblasti farmacie. Své zástupce může do republikového finále nominovat jakákoliv tuzemská univerzita či vědecká instituce. Studenti se soutěže mohou přihlašovat na webových stránkách: www.ifp.cz / Cena Sanofi 2017.  Podmínkou pro účast je dokončené magisterské studium, věk do 30 let a česká nebo slovenská národnost. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 30. dubna.

Vyhlášení vítězů probíhá vždy v půli června. Autoři nejlepších prací se účastní slavnostního ceremoniálu na francouzské ambasádě, kde získávají vysokou peněžitou odměnu a nabídku stáže ve špičkové francouzské laboratoři.

Ocenění laureátům tradičně předává profesor Jean-Marie Lehn, vědec, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za chemii.

Společenská odpovědnost