Proč je důležitá transparentnost?

Spolupráce mezi pracovníky v průmyslu, zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi je nezbytně nutná, protože umožňuje vývoj a efektivní využití nových léčiv a přizpůsobení budoucího výzkumu. Cílem dalšího prohlubování transparentnosti v těchto dobře regulovaných a legitimních vztazích je zlepšit porozumění a spolupráci mezi pracovníky průmyslu, zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi.

Jaké jsou závazky společnosti z hlediska transparentnosti?

Věříme, že transparentnost dále prohloubí důvěryhodnost a vzbudí důvěru v naši společnost, proto jsme se zavázali k dodržování všech platných pravidel a předpisů týkající se transparentnosti. Od června 2016 Sanofi, jako členská společnost federace EFPIA, zveřejňuje informace o spolupráci se zdravotnickými pracovníky (HCP) a zdravotnickými organizacemi (HCO) v celé Evropě. Zveřejněné informace zahrnují převody hodnot pro různé aktivity, jako jsou výzkumné a vzdělávací granty pro zdravotnické organizace, a převody hodnot jednotlivým zdravotnickým pracovníkům, včetně sponzorování účasti na vzdělávacích akcích, úhrady poplatků pro přednášející, konzultační činnosti a činnosti poradních orgánů.

Proč spolupracujeme se zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi?

Zdravotničtí pracovníci a zdravotnické organizace, se kterými spolupracujeme, nám poskytují cenné, nezávislé a odborné znalosti odvozené z jejich klinických zkušeností a z léčby onemocnění. Tyto znalosti významně přispívají k naší snaze o zlepšení kvality péče o pacienty, a jsou přínosné pro jednotlivce i společnost jako celek.

Přístup k údajům souvisejícím s platbami pro zdravotnické pracovníky a zdravotnické organizace najdete na stránce AIFP

Ke stažení