Etické farmaceutické produkty jsou základem obchodu Sanofi na českém trhu. Mezi naše hlavní terapeutické oblasti se řadí kardiovaskulární onemocnění a trombóza, onemocnění centrálního nervového systému, onkologie, interní medicína a cukrovka.

Centrální nervový systém

Posláním naší výzkumné divize je vývoj
nových produktů, které zlepší kvalitu života
nás všech.

Interní medicína

Interní medicína se zabývá prevencí a léčbou
běžných onemocnění.

Diabetologie

Diabetes mellitus (cukrovka) je stav, kdy se
nachází příliš vysoká hladiny glukózy (cukru)
v krvi a tělo není schopné přeměnit glukózu
na energii. 

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění jsou jednou z
hlavních příčin úmrtí a invalidity. 

Onkologie

Výzkum léčby různých typů onemocnění
rakoviny je dnes jedním z nepokročilejších v
oblasti moderní medicíny.

Trombóza

Žilní trombóza, neboli vznik krevní sraženiny
v cévě, je třetím nejběžnějším
kardiovaskulárním onemocněním.

Generické léky

Léčivé přípravky se stejným množstvím
účinné látky a obdobnými vlastnostmi jako
originální přípravek