Generický léčivý přípravek je léčivý přípravek se stejným množstvím účinné látky obsažené v přípravku, ve stejné galenické / lékové formě (např. tablety, kapky, čípky) a s obdobnými farmakologickými vlastnostmi jako originální přípravek. 

Nové léčivé látky vyvíjejí farmaceutické společnosti prostřednictvím dlouhých výzkumů a zkoušek v laboratořích. Léčivé přípravky s novou účinnou látkou jsou potom dlouhodobě testovány v několika fázích klinických studií, než je ověřena jejich bezpečnost a účinnost. Náklady na vývoj nového léčivého přípravku jsou velmi vysoké. Nové léčivé přípravky jsou označovány jako originální a jsou chráněny patentem. Ve většině států trvá patentová ochrana 20 let od přihlášení nové účinné látky.

Po uplynutí patentové ochrany originálního přípravku mohou ostatní farmaceutické společnosti vyvinout "kopie" originálního přípravku, tzv. generické přípravky.

Generická léčiva, stejně jako originální léčiva, podléhají kontrole a schvalování státními zdravotnickými institucemi a požadavky na jejich vývoj a výrobu jsou stejně přísné.