Žilní trombóza, neboli vznik krevní sraženiny v cévě, je třetím nejběžnějším kardiovaskulárním onemocněním západního světa, každý rok se vyskytuje u 0.1% obyvatel.

Hluboká žilní trombóza, někdy také flebotrombóza, vzniká v hlubokých žilách našeho těla nahromaděním krve a vznikem krevní sraženiny. Obvykle vzniká v hlubokých žilách lýtkových, stehenních nebo pánevních. Téměř 50% pacientů s flebotrombózou, kteří nejsou léčeni, dostane plicní embolii. Plicní embolie je nejzávažnější komplikace hluboké žilní trombózy. Vzniká tak, že se část trombu (krevní sraženiny) oddělí, vznikne takzvaný embolus (vmetek) a ten je krví nesen do plic, kde uzavře plicní cévy a brání toku krve do plic. V tu chvíli je pacient ve vysokém ohrožení srdeční nedostatečností nebo náhlou smrtí.

Trombóza může vzniknout

  • u dlouhodobě nemocného člověka s omezenou pohyblivostí
  • u pacienta ležícího v nemocnici
  • u pacienta, který podstupuje operační zákrok
  • u pacienta, který trpí závažnou interní chorobou (srdeční onemocnění, rakovina, cévní mozková příhoda, závažná infekce)
  • u starších lidí
  • u těhotných žen
  • u osob se sádrovým obvazem dolní končetiny